Over Annette

Na mijn universitaire studie ontwikkelingspsychologie (1988) heb ik gewerkt als begeleider en gedragskundige in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast was ik geïnteresseerd geraakt in de niet reguliere vormen van therapie en begeleiding. Ik volgde in de afgelopen 30 jaar trainingen en therapie in o.a. bio-energetische analyse, rebirthing, holotropic breathing en voetreflexzone massage. Ook deed ik een aantal jaren een training Sjamanistisch werk bij Tineke Noordgraaf. Recent volgde ik een training Body Drum Release bij Peter Krijger.

In 1992 begon ik met de opleiding tot reïncarnatietherapeut bij de School voor Reïncarnatietherapie Nederland (SRN), waarvan ik in 1994 mijn diploma behaalde. Vanaf dat moment ben ik therapeut voor volwassenen en kinderen in mijn eigen praktijk. In 2004 rondde ik mijn opleiding tot menskundig adviseur aan de Human Development and Coaching Academy (HDCF) af. Ik besloot in die periode te stoppen in de zorg en te gaan werken in het onderwijs, eerst gaf ik trainingen op scholen in omgaan met agressie en pesten, later kwam ik in dienst bij Hogeschool Windesheim als docent bij de opleiding verpleegkunde. Ik geef daar nog steeds les, op dit moment aan de deeltijdopleiding Leven Lang Leren Verpleegkunde en Social Work. Inmiddels ben ik ook opgeleid als Supervisor (2017) en volgde ik de opleiding van het VUMc tot Gespreksleider Moreel beraad (2012). Momenteel word ik door het VUMc opgeleid tot trainer Gespreksleider Moreel Beraad, zodat ik anderen kan opleiden tot gespreksleider.

In 2014 startte mijn bijscholing tot Emotief Therapeut aan de School voor Emotieve Therapie (link), sindsdien werk ik in mijn praktijk voornamelijk met deze vorm van regressietherapie. Voor meer informatie over de therapie die ik geef, verwijs ik je naar mijn website: http://www.emotievetherapiedeventer.nl