Emotieve Therapie

Emotieve therapie is een vrij nieuwe therapievorm speciaal ontwikkeld om ladingen te integreren. Emotieve therapie komt voort uit de Regressie- en reïncarnatietherapie, die beide naar traumatische ervaringen terug gaan om deze alsnog op bewust niveau te gaan verwerken. Hierbij krijgt u inzicht in het ‘hoe en waarom’ van uw gedragingen. Daarnaast verwerkt u de emotie die hieraan gekoppeld is. Deze emotie is terug te vinden als lichaamsgevoel in het lichaam. Dit lichaamsgevoel (L) en de emotie (E) worden gekoppeld aan gedachten of woorden (M). Dit wordt de MEL van het gedrag genoemd.

Emotieve therapie werkt bij

  • Emotionele problemen die te maken hebben met verdriet, rouw, angst, schuldgevoel, schaamte, boosheid, agressie, somberheid en/of depressie.
  • Psychosomatische klachten of lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is zoals vermoeidheid, hoofdpijn, maagpijn.
  • PTSS en trauma gerelateerde problemen
  • Relatie- en vriendschapsproblemen
  • Seksuele problemen
  • Psychische problemen zoals burn-out en overspannenheid bijvoorbeeld door werk / studie of met werkeloosheid, dwanghandelingen en dwanggedachten, stress.

Emotieve therapie gaat uit van het ‘hier en nu’. U hoeft dus ook niet door de traumatische ervaring heen om deze te verwerken. U kunt inzicht krijgen in de onderliggende boodschappen die verbonden zijn aan uw problematische gedragingen. Aan deze gedragingen zijn emoties gekoppeld die u weer als lichaamsspanning kunt waarnemen. Integratie van deze lichaamsspanningen maakt dat de ervaren emoties en beperkende gedragingen op houden te bestaan.